Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 2021 m.

2021 m. 1 ketvirčio FAR

2021 m. 2 ketvirčio FAR

2021 m. 3 ketvirčio FAR

2021 m. 4 ketvirčio FAR

2020 m.

2020 m. 1 ketvirčio FAR.

2020 m. 2 ketvirčio FAR.

2020 m._3 ketvirčio FAR.

2020-06-30 BISVA

 2020 metinis FAR

2019 m.

2019 m. 1 ketvirčio FAR.

2019 m. 2 ketvirčio FAR.

2019 m. 3 ketvirčio FAR.

2019 m. metinis FAR.

2018 m.

2018 m. 1 ketvirčio FAR:

2018 m. 1 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. 2 ketvirčio FAR:

2018 m. 2 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. 3 ketvirčio FAR:

2018 m. 3 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. metinis FAR.

Aiškinamasis raštas ir 2018 m. FAR

2017 m.

2017 m. 1 ketvirčio FAR:

2017 m. 1 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas)

2017 m. 2 ketvirčio FAR:

2017 m. 2 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas)

2017 m. 3 ketvirčio FAR:

2017 m. 3 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansnės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2017 m. metinės finansinės ataskaitos:

2017 m. FAR.

Aiškinamasis raštas.

2016 m.

2016 m. 1 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. 2 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. 3 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. metinės finansinės ataskaitos:

2016 m. FAR.

2015 m.

2015 m. 2 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2015 m. 3 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2015 m. metinių FAR:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2014 m.

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą