Menu Close

Apie mus

Tarnybos veiklos tikslas – išsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

Tarnyba – nuolatinės parengties priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

 • gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;
 • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;
 • vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizavimo funkcijas;
 • informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais, vykdyti visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbų saugą ugniagesių komandose;
 • gesindama gaisrus bei atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su kitomis rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos, apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir kitomis tarnybomis;
 • organizuoja bei skatina savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą, taip pat išbraukia iš savanorių ugniagesių sąrašo;
 • kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją, seniūnijas, savivaldybės tarnybas ir įstaigas;
 • reikalui esant pagal atskirus planus rengia priešgaisrinės pratybas, įtraukdami į jas ir savanorius ugniagesius;
 • rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, informaciją Savivaldybės administracijai priešgaisrinės būklės ir materialaus aprūpinimo gerinimo bei kitais įstaigos veiklos klausimais;
 • teikia informaciją priešgaisrinės saugos klausimais įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, veikiančioms Elektrėnų savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoja ir skatina įstaigos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą